שבתות וחגים

16 אפריל 2024
ראשון
שני
שלישי
רביעי
חמישי
שישי
שבת
מרץ
1
2
3
4
5
הדלקת הנרות : 18:26
6
Shabbat HaChodesh Shmini- שבת החדש שמיני
הבלדה : 19:40
7
8
9
Rosh Chodesh Nisan- ראש חודש ניסן
10
11
12
הדלקת הנרות : 18:31
13
Tazria- תזריע
הבלדה : 19:45
14
15
16
17
18
Yom HaAliyah- יום העליה
19
הדלקת הנרות : 18:36
20
Shabbat HaGadol Metzora- שבת הגדול מצרע
הבלדה : 19:50
21
22
Ta’anit Bechorot Erev Pesach- תענית בכורות ערב פסח
הדלקת הנרות : 18:38
23
Pesach I- פסח א׳
הבלדה : 19:52
24
Pesach II (CH’’M) 1st day of the Omer- פסח ב׳ (חוה״מ) עומר יום 1
25
Pesach III (CH’’M) 2nd day of the Omer- פסח ג׳ (חוה״מ) עומר יום 2
26
Pesach IV (CH’’M) 3rd day of the Omer- פסח ד׳ (חוה״מ) עומר יום 3
הדלקת הנרות : 18:40
27
Pesach V (CH’’M) 4th day of the Omer- פסח ה׳ (חוה״מ) עומר יום 4
הבלדה : 19:55
28
Pesach VI (CH’’M) 5th day of the Omer- פסח ו׳ (חוה״מ) עומר יום 5
הדלקת הנרות : 18:42
29
Pesach VII 6th day of the Omer- פסח ז׳ עומר יום 6
הבלדה : 19:56
30
7th day of the Omer- עומר יום 7
מאי
מאי
מאי
מאי
הצג ארועים מכל הקטגוריות


Copyright © 2024  Your Joomla! Site Tous droits réservés

mail